TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:2 历史最大连中:11   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中0
 • 中半2
 • 平2
 • 错半0
 • 错1
 • 命中率50.0%
 • 7天战绩:
 • 中4
 • 中半2
 • 平3
 • 错半2
 • 错3
 • 命中率55.6%
 • 30天战绩:
 • 中15
 • 中半2
 • 平5
 • 错半2
 • 错14
 • 命中率51.6%
TA的历史足球推介
比分: 2:2
结果:
比分: 1:1
结果: 中半
比分: 1:1
结果: 中半
比分: 0:1
结果:
比分: 3:0
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 0:2
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 0:1
结果:
比分: 3:0
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。