TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:5 历史最大连中:19   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中3
 • 中半3
 • 平2
 • 错半0
 • 错2
 • 命中率69.2%
 • 7天战绩:
 • 中11
 • 中半3
 • 平3
 • 错半1
 • 错4
 • 命中率73.5%
 • 30天战绩:
 • 中45
 • 中半15
 • 平7
 • 错半5
 • 错18
 • 命中率71.9%
TA的历史足球推介
比分: 1:1
结果:
比分: 0:1
结果: 中半
比分: 2:2
结果:
比分: 1:1
结果: 中半
比分: 1:2
结果: 中半
比分: 2:1
结果:
比分: 1:3
结果:
比分: 2:0
结果:
比分: 2:2
结果:
比分: 4:2
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。