TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:4 历史最大连中:13   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中3
 • 中半1
 • 平1
 • 错半1
 • 错0
 • 命中率87.5%
 • 7天战绩:
 • 中8
 • 中半1
 • 平1
 • 错半3
 • 错1
 • 命中率77.3%
 • 30天战绩:
 • 中30
 • 中半1
 • 平6
 • 错半6
 • 错8
 • 命中率73.5%
TA的历史足球推介
比分: 1:4
结果:
比分: 1:2
结果: 中半
比分: 2:0
结果:
比分: 0:1
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 2:2
结果: 错半
比分: -:-
结果: 取消
比分: 0:3
结果:
比分: 1:0
结果: 错半
比分: 1:1
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。