TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:3 历史最大连中:14   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中3
 • 中半2
 • 平0
 • 错半0
 • 错2
 • 命中率66.7%
 • 7天战绩:
 • 中9
 • 中半3
 • 平0
 • 错半0
 • 错3
 • 命中率77.8%
 • 30天战绩:
 • 中48
 • 中半8
 • 平6
 • 错半5
 • 错16
 • 命中率73.8%
TA的历史足球推介
比分: 1:1
结果: 中半
比分: 1:2
结果:
法甲 2023-12-07 04:00 全场得分
可用道具
比分: 3:0
结果: 中半
比分: 2:1
结果:
比分: 1:3
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 3:0
结果:
比分: 0:2
结果: 中半
比分: 0:5
结果:
比分: 4:3
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。