TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:4 历史最大连中:16   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中3
 • 中半2
 • 平1
 • 错半0
 • 错1
 • 命中率80.0%
 • 7天战绩:
 • 中6
 • 中半4
 • 平2
 • 错半1
 • 错3
 • 命中率69.6%
 • 30天战绩:
 • 中41
 • 中半8
 • 平8
 • 错半2
 • 错14
 • 命中率75.0%
TA的历史足球推介
比分: 3:2
结果:
比分: 1:3
结果: 中半
法甲 2023-12-07 04:00 半场让分
可用道具
比分: 3:0
结果:
比分: 0:1
结果: 中半
比分: 1:0
结果:
比分: 3:1
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 1:3
结果:
比分: 0:0
结果:
比分: 0:0
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。