TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:0 历史最大连中:12   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中5
 • 中半0
 • 平1
 • 错半1
 • 错1
 • 命中率76.9%
 • 7天战绩:
 • 中10
 • 中半1
 • 平2
 • 错半1
 • 错3
 • 命中率75.0%
 • 30天战绩:
 • 中39
 • 中半5
 • 平6
 • 错半5
 • 错15
 • 命中率70.3%
TA的历史足球推介
比分: 1:2
结果: 错半
比分: 0:0
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 0:4
结果:
比分: 5:0
结果:
比分: 2:2
结果:
比分: 2:2
结果:
比分: 2:2
结果:
比分: 3:0
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。