TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:0 历史最大连中:10   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中1
 • 中半1
 • 平2
 • 错半3
 • 错1
 • 命中率37.5%
 • 7天战绩:
 • 中6
 • 中半1
 • 平3
 • 错半5
 • 错3
 • 命中率54.2%
 • 30天战绩:
 • 中30
 • 中半5
 • 平9
 • 错半9
 • 错25
 • 命中率52.4%
TA的历史足球推介
比分: 2:1
结果: 错半
比分: 2:1
结果: 错半
比分: 1:1
结果:
比分: 0:3
结果: 错半
比分: 0:2
结果: 中半
比分: 0:2
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 1:1
结果: 错半
比分: 2:1
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。