TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:5 历史最大连中:10   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中6
 • 中半3
 • 平0
 • 错半0
 • 错2
 • 命中率78.9%
 • 7天战绩:
 • 中10
 • 中半4
 • 平1
 • 错半1
 • 错7
 • 命中率61.5%
 • 30天战绩:
 • 中40
 • 中半14
 • 平14
 • 错半5
 • 错28
 • 命中率60.6%
TA的历史足球推介
比分: 0:4
结果: 中半
比分: 0:2
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 0:4
结果:
比分: 2:1
结果: 中半
比分: 2:1
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 0:0
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 0:1
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。