TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:4 历史最大连中:15   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中1
 • 中半2
 • 平2
 • 错半0
 • 错0
 • 命中率100.0%
 • 7天战绩:
 • 中4
 • 中半2
 • 平4
 • 错半1
 • 错1
 • 命中率76.9%
 • 30天战绩:
 • 中28
 • 中半4
 • 平8
 • 错半3
 • 错11
 • 命中率70.6%
TA的历史足球推介
比分: 1:0
结果:
比分: 1:0
结果: 中半
比分: 3:2
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 2:1
结果: 中半
比分: 1:1
结果:
比分: 2:3
结果:
比分: 4:3
结果:
比分: 3:0
结果: 错半

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。