TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:8 历史最大连中:22   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中6
 • 中半3
 • 平0
 • 错半0
 • 错1
 • 命中率88.2%
 • 7天战绩:
 • 中12
 • 中半3
 • 平0
 • 错半0
 • 错2
 • 命中率87.1%
 • 30天战绩:
 • 中46
 • 中半11
 • 平9
 • 错半3
 • 错9
 • 命中率83.1%
TA的历史足球推介
比分: 0:1
结果: 中半
比分: 3:2
结果:
比分: 3:2
结果: 中半
比分: 2:0
结果: 中半
比分: 2:0
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 1:4
结果:
比分: 3:1
结果:
比分: 2:3
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。