TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:3 历史最大连中:17   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中5
 • 中半2
 • 平0
 • 错半2
 • 错1
 • 命中率75.0%
 • 7天战绩:
 • 中11
 • 中半3
 • 平2
 • 错半3
 • 错3
 • 命中率73.5%
 • 30天战绩:
 • 中33
 • 中半11
 • 平12
 • 错半6
 • 错8
 • 命中率77.8%
TA的历史足球推介
比分: 1:3
结果:
比分: 2:1
结果: 中半
比分: 2:0
结果: 中半
比分: 1:0
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 2:0
结果:
比分: 0:1
结果: 错半
比分: 2:1
结果:
比分: 0:0
结果: 错半
比分: 3:0
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。