TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:0 历史最大连中:10   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中0
 • 中半0
 • 平0
 • 错半2
 • 错2
 • 命中率0%
 • 7天战绩:
 • 中1
 • 中半0
 • 平0
 • 错半2
 • 错4
 • 命中率16.7%
 • 30天战绩:
 • 中11
 • 中半3
 • 平6
 • 错半4
 • 错14
 • 命中率43.9%
TA的历史足球推介
比分: 0:1
结果: 错半
比分: 0:4
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 1:0
结果: 错半
比分: 4:0
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 0:0
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 1:0
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。