TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:0 历史最大连中:20   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中2
 • 中半2
 • 平1
 • 错半1
 • 错2
 • 命中率54.5%
 • 7天战绩:
 • 中10
 • 中半3
 • 平4
 • 错半2
 • 错3
 • 命中率74.2%
 • 30天战绩:
 • 中44
 • 中半13
 • 平18
 • 错半5
 • 错11
 • 命中率78.9%
TA的历史足球推介
比分: 3:1
结果:
比分: 0:0
结果: 中半
比分: 0:1
结果:
比分: 0:2
结果:
比分: 2:2
结果: 中半
比分: 0:2
结果: 错半
比分: -:-
结果: 取消
比分: 1:0
结果:
比分: 0:3
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。