TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:12 历史最大连中:20   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中9
 • 中半0
 • 平1
 • 错半0
 • 错0
 • 命中率100.0%
 • 7天战绩:
 • 中13
 • 中半1
 • 平3
 • 错半1
 • 错2
 • 命中率84.4%
 • 30天战绩:
 • 中50
 • 中半7
 • 平18
 • 错半5
 • 错14
 • 命中率76.4%
TA的历史足球推介
比分: 0:5
结果:
比分: 0:2
结果:
法甲 2023-12-07 04:00 全场让分
热销推介
可用道具
比分: 3:0
结果:
比分: 0:2
结果:
比分: 2:0
结果:
比分: 3:4
结果:
比分: 0:4
结果:
比分: 0:0
结果:
比分: -:-
结果: 取消
比分: 1:0
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。