TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:1 历史最大连中:15   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中2
 • 中半1
 • 平0
 • 错半0
 • 错1
 • 命中率71.4%
 • 7天战绩:
 • 中3
 • 中半2
 • 平0
 • 错半0
 • 错2
 • 命中率66.7%
 • 30天战绩:
 • 中24
 • 中半4
 • 平2
 • 错半5
 • 错8
 • 命中率71.2%
TA的历史足球推介
比分: -:-
结果: -
比分: 0:2
结果: 中半
比分: 4:1
结果:
比分: 5:0
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: -:-
结果: 取消
比分: 0:1
结果:
比分: -:-
结果: 取消
比分: -:-
结果: 取消
比分: 0:2
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。