TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:2 历史最大连中:13   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中3
 • 中半1
 • 平2
 • 错半1
 • 错2
 • 命中率58.3%
 • 7天战绩:
 • 中7
 • 中半4
 • 平3
 • 错半1
 • 错2
 • 命中率78.3%
 • 30天战绩:
 • 中38
 • 中半10
 • 平9
 • 错半4
 • 错12
 • 命中率75.4%
TA的历史足球推介
比分: 1:2
结果:
比分: 0:1
结果: 中半
比分: 2:2
结果:
比分: 0:2
结果: 错半
比分: 4:0
结果:
比分: 0:1
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 2:0
结果:
比分: 2:4
结果:
比分: 1:0
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。