TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:1 历史最大连中:11   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中3
 • 中半0
 • 平0
 • 错半1
 • 错2
 • 命中率54.5%
 • 7天战绩:
 • 中7
 • 中半1
 • 平2
 • 错半1
 • 错3
 • 命中率68.2%
 • 30天战绩:
 • 中36
 • 中半5
 • 平4
 • 错半4
 • 错15
 • 命中率69.4%
TA的历史足球推介
比分: 2:0
结果:
比分: 2:1
结果: 错半
比分: 3:2
结果:
比分: 3:0
结果:
比分: 0:0
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: -:-
结果: 取消
比分: 2:3
结果:
比分: 3:1
结果:
比分: 2:1
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。