TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:0 历史最大连中:12   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中1
 • 中半2
 • 平0
 • 错半2
 • 错1
 • 命中率50.0%
 • 7天战绩:
 • 中5
 • 中半4
 • 平1
 • 错半3
 • 错1
 • 命中率73.7%
 • 30天战绩:
 • 中34
 • 中半7
 • 平6
 • 错半4
 • 错15
 • 命中率68.8%
TA的历史足球推介
比分: 2:1
结果: 错半
比分: 1:2
结果: 错半
比分: 5:0
结果:
比分: 3:3
结果:
比分: 2:2
结果: 中半
比分: 2:0
结果: 中半
比分: 2:0
结果:
比分: 0:0
结果: 错半
比分: 1:1
结果:
比分: 1:1
结果: 中半

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。