TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:5 历史最大连中:19   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中6
 • 中半1
 • 平0
 • 错半1
 • 错0
 • 命中率92.9%
 • 7天战绩:
 • 中10
 • 中半1
 • 平1
 • 错半2
 • 错3
 • 命中率72.4%
 • 30天战绩:
 • 中44
 • 中半12
 • 平9
 • 错半5
 • 错13
 • 命中率76.3%
TA的历史足球推介
比分: 0:1
结果: 中半
比分: 1:1
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: -:-
结果: 取消
比分: 0:4
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 1:0
结果: 错半
比分: 0:5
结果:
比分: 3:0
结果:
比分: 1:0
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。